Актуелности

представља асоцијацију фирми које се баве производњом семена, његовом дорадом и трговином као и пружањем услуга у пољопривреди, а чији је заједнички интерес добро организована семенарска индустрија Републике Србије.

Semenarska Asocijacija Srbije u saradnji sa Grupacijom za semenarstvo, Privredna Komora Srbije održala Oktugli sto "Tretiranje semena"

08.06.2017

Izveštaj sa Okruglog stola Tretiranje semena

 

 

U organizaciji Semenarske Asocijacije Srbije i Grupacije za semenarstvo, Privredne Komore Srbije, dana 07.06.2017. godine, održan je Okrugli sto Tretiranje semena“. Okruglom stolu su pored predstavnika semenskih kompanija, asocijacija pčelara, asocijacija proizvođača, predstavnika proizvođača sredstava za tretiranje semena i zaštitu bilja, prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine odnosno Uprave za zaštitu bilja.

Више...

Skup je pozdravila, dr Svetlana Balešević-Tubić, Generalni sekretar Semenarske Asocijacije Srbije, naglasivši značaj tretiranja semena, kao i zabrane upotrebe sredstava za tretiranje semena na bazi neonikotinoida, kako u Republici Srbiji, tako i na nivou Evropske unije. Isto tako, istakla je neophodnost uređenja ovog segmenta semenarskog sektora zbog svih zainteresovanih strana, kako semenskih kompanija, tako i proizvođača zaštitnih sredstava, poljoprivrednih proizvođača i pčelara. Posebno je istakla da je semenarski sektor veoma ozbiljan u svom zadatku da obezbedi visok kvalitet tretiranog semena koje je bezbedno za korisnike i okolinu, a koje bi istovremeno proizvođačima pružilo odličnu zaštitu useva, uz primenu minimalnih količina hemijskih sredstava.

Skup je pozdravio i Veljko Jovanović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju PKS koji je informisao sve prisutne o osnivanju Pravno-političkog odeljenja koje, pored stručnih službi udruženja, priprema kvartalnu analizu propisa koju dostavlja Vladi Republike Srbije, kao i sve inicijative koje se dostavljaju nadležnim dražavnim organima. Posebno je naglasio i informisao prisutne o formiranju Stalne radne grupe za saradnju Ministarstva poljoprivede i zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije, kroz čiji rad će se razmatrati predložene inicijative od strane privrednika.

Predavači iz redova struke bili su Zoran Tomašev iz kompanije Bayer i Miroslav Ivanović iz kompanije Syngenta. Predavači su informisali prisutne o posledicama zabrane upotrebe sredstava za tretiranje semena na bazi neonikotinoida. Posebno je naglašeno da se zabranom upotrebe datih sredstava otvorila mogućnost “sivog” tržišta odnosno ilegalnog uvoza tih sredstava iz Turske i Ukrajine, kao i njihova nekontrolisana i nestručna upotreba na nebezbedan način. Pri ovakvom nestručnom korišćenju sredstava za tretiranje semena, u opasnost se dovode ne samo neposredni korisnici već i životna sredina, pa i pčele, što mora biti odgovornost šire društvene zajednice. Sve ove pojave na kraju rezultiraju manjim prinosima na njivama, većem napadu bolesti i štetočina u usevu, kao i većim brojem tretmana pesticidima tokom vegetacije.

Zbog svega iznetog, predavači su naglasili, da se tretiranje semena mora sprovoditi isključivo u profesionalno opremljenim doradnim centrima, sa savremenom opremom i obučenim kadrovima, uz primenu najsavremenijih tehnologija za tretiranje semena, upisanim u Registar dorađivača semena, uz najstrožije kontrole.

Predstavnici pčelara su naglasili da je u Srbiji dolazilo, u određenim godinama, do pomora pčela, ali isto tako, nije izvršena detaljna analiza koja bi pokazala, relevantne podatke, o uzroku ove pojave. Istaknuto je da Srbija nema dovoljno opremljene laboratorije koje bi mogle da izvrše precizne analize u ove svrhe. Isto tako, u Srbiji nikada nije sproveden detaljan monitoring stanja semenskih useva i pčelinjih društava.

Na ovom Okruglom stolu otvorena su sva pomenuta pitanja i mnogu izazovi koje će Semenarska Asocijacija Srbije i Privredna Komora Srbije pokušati da reše u saradnji sa resornim Ministarstvom.


Semenarska Asocijscija Srbije potpisala MoU sa TSUAB

01.03.2017
Na sastanku, koji je organizovala TSUAB (Turska Semenarska Asocijacija), 20.02.2017. godine u Hotelu Crowne Plaza, Semenarska Asocijacija Srbije je potpisala MoU (Memorandum o saradnji) sa ovom Turskom asocijacijom. Ovaj Memorandum o saradnji će umnogome olakšati posao, članovima Semenarske Asocijacije Srbije, u mogućoj budućoj saradnji sa kompanijama u Turskoj.


Održan Jubilej 15 godina postojanja Semenarske Asocijacije Srbije

28.12.2016


 

 

dr Svetlana Balešević Tubić, Generalni sekretar Asocijacije dobitnik nagrade za Poseban doprinos razvoju kongresnog turizma Srbije (konkurisanje za održavanje ESA i ISF Kongresa u Srbiji).

27.12.2016

Семенарска Асоцијација Србије организује скуп "4. Семенарски дани региона" који ће се одржати 20-21.10.2016. године у Новом Саду у Хотелу Парк

15.09.2016

УРЕДБА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПРАВО ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

11.07.2016

Представљање ИПАРД програма у Сава Центру

20.03.2015

Гостовање Асоцијације у емисији "Ленија"

20.03.2015

Гостовање Асоцијације у емисији "Ленија"

02.02.2015

Став Семенарске Асоцијације Србије по питању организовања

01.12.2014

У окриљу савремене пољопривреде, семенарство је постало спона између све успешнијег оплемењивања биљака и развоја знатно продуктивније и рационалније биљне производње. Досадашња и будућа достигнућа из домена оплемењивања биљака није могуће успешно пренети у праксу без темељног познавања, и томе примереног развоја семенарства. Може се рећи да семенарство представља обједињене делатности из сфере науке, агротехнике и биотехнике, а завршава се економским аспектом, односно прометом. Поседовање довољних количина семена од сорти и хибрида високог потенцијала родности, и других добрих агрономских особина, значи богатство једне земље, и више од тога, национални понос и углед једне земље.

Више...


Став Семенарске Асоцијације Србије по питању организације семенарства је следећи:


1. Када се говори о организацији семенарства и послова које обухвата ова област, не може се заобићи потреба за институционалним организовањем семенарског сектора у Р. Србији. Већина земаља у нашем окружењу, као и остале чланице ЕУ, прихватиле су као веома ефикасан начин организовања сектора семенарства кроз одређене установе, односно институције које обављају послове из ове области, а под надзором Министарства пољопривреде. На овај начин значајно се побољшава оперативност и контрола над спровођењем законских одредби у свим сегментима, од стварања, признавања и заштите сорте, до њене комерцијализације, односно производње, дораде и промета семена, усклађивање законске регулативе са ЕУ. Нама најподеснији су модели Пољске, Чешке и Словачке. Сагледавајући организацију сектора семенарства у земљама у окружењу, као и позитивне ефекте такве организације на развој пољопривреде, намеће се питање промене у досадашњем начину организовања служби Министарства које су укључене у послове семенарства у Р. Србији и организовања једне независне државне институције која би објединила све послове у области признавања сорти, сертификацију семена, контролу, постконтролу и заштиту.


Р. Србија мора направити “Систем који хода” да би била конкурентна на тржишту семена.


2. Квалитетно декларисано семе обезбеђује се кроз дуг производни процес који почиње заснивањем семенског усева сортним семеном, негом усева, стручним прегледом усева, а завршава преко убирања, дораде, испитивања квалитета и декларисања семена. За постизање правих вредности наведених операција потребно је применити мере, које препоручују и намећу обавезе, за одређени начин извођења тих операција, што се постиже доношењем одређених законских прописа. Да би се испунио основни услов и задатак семенарства, неопходно је постојање једне уређене законске регулативе. Законска регулатива којом се регулише област семенарства је, већ годинама, непотпуна и неусаглашена. Закон о семену је из 2005. године, са пропустима који онемогућавају правилно функционисање система сертификације семена. Основни проблем је што је поменути закон неусклађен са законском регулативом ЕУ и тиме отежава учешће наше државе у међународном промету семеном. Када су у питању подзаконска акта, односно правилници, ситуација је још тежа. Познато је да правилници представљају упутства која детаљно прописују процедуре и поступке по појединим сегментима семенарства, а на тај начин помажу и олакшавају имплементацију и спровођење Закона. Поједини правилници су много старији од постојећег Закона о семену, што значи да нису у сагласности са одредбама Закона, а поједини правилници никада нису угледали светлост дана. Све ово доводи до тога да се веома често ради по одређеним уредбама или дописима релевантног Министарства, што све заједно доводи до конфузије у семенарском сектору, као и до немогућности да се одређени послови спроведу у складу са Законом.


Да би се уредио и да би несметано функционисао семенарски сектор, неопходно је одмах приступити израдити законске регулативе. У групу за израду регулативе, поред представника релевантног Министарства, веома је важно укључити и експерате из појединих сегмената сектора семенарства. Законска регулатива мора бити усклађена са регулативом ЕУ али примерена условима у нашој земљи, без сувишних поступака који оптерећују или отежавају рад директних учесника у семенарству, који треба да спроводе и раде према поменутој законској регулативи.


3. Оштријом контролом од стране релевантног Министарства, када су у питању услови које мора да испоштује један дорадни центар, спречили би се импровизовани „дорадни центри“ да врше дораду семена које никако не задовољава високе критеријуме, посебно када је у питању извоз, што угрожава нашу конкурентност у међународном промету семеном.
У решавању питања опремљености дорадних центара на територији наше државе, а самим тим и професионалног извођења одређених операција, као што је третирање семена, релевантно Министраство би се требало укључити кроз ослобађање од царине за опрему која служи за потребе дорадних центара, с обзиром да је велики број дорадних центара у веома лошем стању, што директно утиче на квалитет дорађеног семена, као и на смањење негативног утицаја средстава за третирање семена на животну средину. Дозвола за увоз третираног семена мора се издавати само за семе третирано са регистрованим препаратима јер увоз семена третираног препаратима који нису регистровани у Р. Србији, може имати далекосежне последице по нашу земљу. Проблематици третирања семена у свету се поклања велика пажња због могућих последица на животну средину, а ми такође не смемо заобићи овај значајни процес у семенарској индустрији.

Треба нагласити да у нашој држави не постоји регулатива која прописује поступање са амбалажом средстава за третирање, те се иста уништава без одређених правила и на тај начин се директно угрожава животна средина.


4. Мора се направити једна Стратегија за развој и побољшање семенарства – од стварања сорти као квалитетног биолошког материјала, преко подстицања и субвенционисања произвођача, где би се у акцијама државе подршки пољопривреде, предност давала произвођачима семенских усева. Такође, морају се давати субвенције за семенску производњу, подстицање употребе декларисаног семена, давање предности произвођачима семена приликом подстицања набавке опреме за наводњавање, боље и прецизније регулисање закупа државног земљишта и сл. Само на тај начин се може подићи ниво семенске производње у Р. Србији и можемо повратити нашу извозну конкурентност. У нашој држави, када се говори о семенској производњи, евидентан је пад у последњих неколико година, нарочито када је извоз у питању. Премашиле су нас државе из окружења, као што је нпр. Мађарска, што је недопустиво за Р. Србију.

Наша држава мора сагледати вредност семенске производње, значајну добит од извоза семена и препознати велики проток новца и профитабилност семенарског бизниса. У најкраћем могућем року, мора се покренути иницијатива и дискусија за могућа решења када је семенарство у питању, а Семенарска Асоцијација Србије, односно, сви њени чланови су спремни да са конкретним предлозима створе једно здраво окружење за квалитетно оплемењивање, производњу семена врхунског квалитета, равноправно учешће и јачање конкурентности наше земље у међународним токовима.

Предложена стратегија у семенарској индустрији, омогућила би да Р. Србија постане стабилна и конкурентна држава у региону, са значајним просперитетом у области пољопривреде, односно семенарства, и хармонизованом регулативом са ЕУ. Семенарска индустрија Р. Србије поседује изванредни потенцијал и и инфраструктуру, и могла би постати много јачи партнер у међународном промету семена. Copyright by semenarska.rs © All rights reserved. Developed by inter-coder.com