Циљеви асоцијације

Циљеви:

- развој и модернизација гајења биљака и семенске производње;
- интересно повезивање оплемењивача, произвођача, корисника семена и привредних друштава;
- израда пројеката који би доприносили напредовању оплемењивања, производње и коришћења семена;
- подршка пословним пројектима чланова Удружења и олакшавање успостављање сарадње са иностраним партнерима;
- заштита права стваралаца сорти и оплемењивача, као и пружање помоћи и остваривању тих права;
- утврђивање и подстицање стандарда и пословне етике;
- представљање, заступање и заштита интереса чланова Удружења пред државним органима, националним, регионалним и међународним организацијама;
- учествовање у креирању и изради нацрта закона који се односе на гајење биљака и семенску производњу, аката пореске и фискалне политике и других прописа који се односе на област семенске производње и гајења биљака;
- праћење и заузимање ставова и стручних мишљења, као и праћење примене закона и других прописа који се односе на привреду, а нарочито на семенску производњу и гајење биљака;
- анализа дејстава напред наведних прописа и подношење законске иницијативе;
- спровођење других заједничких интереса чланова Удружења у складу са законом и другим прописима.

Удружење ће своје циљеве остваривати:

- делегирањем својих представника и учешћем у расправама, по позиву државних органа и њихових саветодавних тела;
- иницирањем израде нацрта код одговарајућих законодавних тела и усвајања нових прописа који се односе на семенску производњу и гајење биљака, као и сарадњом са њима;
- организовањем семинара, професионалних и квалификационих курсева за обуку;
- увођењем и ширењем научних, организационих и технолошких достигнућа у циљу помоћи пословним активностима чланова Удружења;
- прикупљањем информација о домаћем и иностраном тржишту и достављењем тих информација члановима Удружења;
- организовањем учешћа чланова Удружења на семинарима, сајмовима и изложбама у земљи и иностранству;
- помагањем у припреми израде нацрта законских прописа о семенарству и гајењу биљака;
- одржавањем и развијањем сарадње са другим друштвима и организацијама у земљи и иностранству која имају сличне циљеве и потребе;
- успостављањем и развијањем прекограничне сарадње са организацијама и удружењима која имају исте или сличне циљеве и потребе.


Copyright by semenarska.rs © All rights reserved. Developed by inter-coder.com